Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Γ. ΔΡΑΠΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο χώρο των ζωοτροφών το 1957 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης ως ομόρρυθμη εταιρεία, γεγονός που την καθιστά από τις παλαιότερες στο συγκεκριμένο τομέα. Το 1986 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, ενώ 10 χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης . Έχοντας μια σταθερή πορεία παρουσίας στο χώρο των ζωοτροφών παρακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της κτηνοτροφίας προσαρμόζοντας συνεχώς τα προϊόντα της στις σύγχρονες τάσεις εκτροφής των ζώων. Τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στον τομέα εκτροφής ζώων συντροφιάς (παραγωγή σκυλοτροφών) εγκαθιστώντας νέα γραμμή παραγωγής για το σκοπό αυτό. Το γεγονός αυτό την καθιστά από τις ελάχιστες στο χώρο που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν συνθέτες συμπληρωματικές και πλήρεις ζωοτροφές για παραγωγικά ζώα παράλληλα με τροφές για ζώα συντροφιάς.